Zrakové postižení

Média a osoby se zrakovým postižením

Místo médií v životě osob se zrakovým postižením je určitě také nezastupitelné. Každého z nás ovlivňují média prostřednictvím nichž si tvoříme vlastní „mediální obraz“. Tuto mozaiku většinou „skládáme“ na základě smyslů, díky kterým informace přijímáme a asi nikoho nepřekvapí tvrzení, že zrak je jedním z klíčových. Ať čteme časopis, noviny nebo…

Continue Reading