“Ne” nezaměstnanosti u mládeže

Hledáme partnery do projektu “No” to You(th) Unemployment! Projekt je nastaven tak, aby dokázal účastníky zvýhodnit na trhu práce při hledání zaměstnání skrze naplnění svých cílů. Proč tento projekt? Účastníci se naučí poznat své silné a slabé stránky, porozumět poptávce na trhu práce, sdílet a řešit problémy společnými silami, psát životopis, motivační dopis atd, a […]

Continue Reading