Zážitkové programy pro náhradní pěstounské rodiny

Zážitkové programy pro náhradní pěstounské rodiny jsou důležitou součástí péče o osoby, které se pro tuto činnost rozhodnou. Zážitky jsou totiž klíčové pro děti i dospělé. Společně strávený čas totiž pomáhá utužovat vztah mezi nimi. A velmi podobně je tomu i ve chvílích, kdy si děti i dospělí nově zvykají na společné soužití. A v tom jim mohou pomoci právě pobyty, při kterých se děti i dospělí mnoho dozvědí individuálně i společně.

Vztahy dětí a dospělých

Pro utváření vztahů v náhradních pěstounských rodinách je důležité vzájemné pochopení, o čemž se lépe mluví než se projevuje v našem chování. Poznat sami sebe a navzájem je jeden z lidských úkolů. Jak už to s takovými cíli bývá, jsou často velmi těžké. A při přípravě “pěstounských rodin” to může být ještě složitější.

Obrázek čtyřčlenné rodiny

Náhradní pěstounská rodina vlastně znamená sladění potřeb (často v první moment cizího) dítěte a potencionálního pěstouna k tomu, aby mohlo dojít k postupnému vylaďování společného života. Velkým přínosem však jsou existující tzv. doprovázející organizace, které s tím pomáhají. Zajišťují totiž pěstounům důležitou podporu pro rozvoj jejich kompetencí při vytváření podnětného prostředí pro děti. Povinnost tohoto vzdělávání je ukotvená v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí. A jak to udělat, aby se z “povinnosti” stal benefit? Tak právě o to se snaží většina doprovázejících organizací!

Možnosti rozvoje rodičovských kompetencí

V rámci programů doprovázejících organizací je nutné čerpat 24 hodin vzdělávání v kalendářním roce. To už znamená poměrně hezký prostor pro to strávit čas nad tématy, které rodiny trápí jako třeba jak:

  • nastavit pravidla v rodině?
  • reagovat na potřeby dětí, se kterými nejsme v souladu?
  • vyrovnat se s nenadálými situacemi?
  • pomoct dětem zorientovat se ve světě internetu?
  • podpořit děti v jejich vlastním hledáním budoucí kariéry?
  • se vyrovnat s přáním dětí na tvorbu identity s biologickou rodinou?

A s mnoha dalšími. Obsáhnout však tolik témat může být velmi složité. V rámci naší činnosti nabízíme společně s organizací Volnočasovky SPORT podporu pro tvorbu vzdělávacích akcí a pobytů pro náhradní pěstounské rodiny. Naši lektoři se zabývají tématy týkající se osobnostně sociálního rozvoje dětí, nastavení hranic při výchově dětí a komunikace mezi různými generacemi. Pro děti nabízíme zážitkové programy zaměřené na rozvoj kompetencí pro poznání sebe sama i druhých lidí, k řešení problémů a sociálních dovedností.

Chcete pomoct uspořádat akci (víkendový pobyt apod.) pro náhradní pěstounské rodiny? Zajistíme vzdělávání pro rodiče i zážitkový program pro děti! Napište nám a společně můžeme naplánovat vzdělávací program přímo pro vaši doprovázející organizaci!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *