Mezinárodní výměny v rámci programu Erasmus+

Podílíme se na realizaci mezinárodních vzdělávacích výměn nevládních organizací a občanských iniciativ