Konzultace k sociálnímu podnikání

V rámci témat organizace UnBounded se zabýváme možnostmi participace jednotlivců na dění ve veřejném prostoru. Podporujeme veřejnost ke:

  • spolkové činnosti
  • sociálnímu podnikání

Pomáháme začínajícím skupinám osob v založení spolku a konzultujeme s nimi jejich záměr. Nabízíme kompletní servis při zapsání do spolkového rejstříku i při přípravě stanov.

Soustavně sbíráme aktuální informace týkající se sociálního podnikání, které v současné době čeká na svoji právní úpravu. Publikujeme články o tomto tématu a vnášíme ho do celospolečenského prostoru. Poskytujeme konzultace pro osoby, které:

  • se chystají rozjet svoje vlastní podnikání
  • chtějí vlastní podnik reorganizovat a směřovat
  • působí v sociálních službách a chtějí aktivizovat klienty právě díky založení sociálního podniku.

Nabízíme základní informace o sociálním podnikání (i jeho odlišnostech od společensky prospěšného podnikání), konzultaci podnikatelských záměrů i sociálních cílů, právních forem a možných úskalích v začátcích.

Na základě konkrétní poptávky jsme schopni vytvořit individuální nabídku přímo pro vás.