fbpx
Praha, Česká republika +420 607 893 690 [email protected]

Potenciál nově vznikajících komunitních center je obrovský, ale i nároky na ně kladené. Věříme, že pro rozvoj občanské společnosti mohou hrát zásadní roli. Komunitním centrům nabízíme širokou škálu realizovaných aktivit, které mohou využít.

Besedy a přednášky na témata:

 • Dobrovolnictví v ČR i zahraničí
 • Sociální podnikání v ČR a jeho potenciál
 • Role neziskových organizací v ČR
 • Erasmus + Mládež v životě mládeže
 • Jak se zapojit do komunitních aktivit (zakládání spolků, zdroje možného zapojení apod)
 • Osobnostně sociální rozvoj dětí a mládeže ve volném čase
 • Timemanagement aneb jak si najít čas na zdravý životní styl
 • Jak se stát super leaderem na táborech a pobytech pro děti
 • Potenciál každého z nás v „pomáhání“ druhým v ČR

Speciální kurzy zaměřené na rozvoj povědomí o lécích a jejich účincích:

 • Průvodce bezpečného užívání léků i alternativní léčby
 • Možnosti využití alternativní léčby/bylinné léčby v našich životech
 • Role léčiv v našich životech – dobrý sluha, ale zlý pán
 • Role léčiv v životě dětí
 • Rady a tipy pro rodiče s malými dětmi

Jazykové kurzy angličtiny

Sportovní kurzy (pravidelné i jednorázové):

 • Sportovní hry pro děti
 • Pilates
 • Posilovací cvičení
 • Aerobic Body

Všechny kurzy je možné přizpůsobit vašim možnostem a požadavkům. Jednorázové přednášky zajišťujeme po celé ČR, pravidelné dlouhodobé kurzy pouze v Praze.

Vycházíme vstříc specifikům komunitních center i jejich případným cílovým skupinám. Snažíme se vytvořit program „na míru“, který bude splňovat vaše představy. Napište nám a oživte vaše komunitní centrum!