fbpx
Praha, Česká republika +420 607 893 690 [email protected]

Podporujeme zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) zejména na chráněném trhu práce. Chráněný trh práce se skládá ze dvou aktérů:

  • osob se zdravotním postižením samostatně výdělečně činných (OSVČ)
  • zaměstnavatelů s více než 50 % OZP z celkového počtu zaměstnanců

Poskytujeme základní informace na webu ChranenyTrhPrace.cz ohledně novely zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která pomyslně rozdělila trh práce na volný a chráněný. Každý z nich má svá specifika.

V rámci konzultační činnosti nabízíme:

  • základní informace ohledně rozdělení trhu
  • možnosti podpory z úřadu práce
  • spojení prvků chráněného trhu práce se sociálním podnikání
  • pomoc s propagací vašeho podnikání a využití potenciálu sociálních sítí