Vzdělávací semináře na klíč

Nabídka vzdělávacích seminářů na klíč reflektuje potřeby rodičů (popř. organizací pracující s rodinami s dětmi). Stále komplikovanější je pro děti (i rodiče) čelit různým rizikovým vlivům. My jsme si z nich vybrali pár, kterým se v rámci organizace věnujeme.

A rádi se s Vámi o ně podělíme. Seminář si můžete objednat pro vámi organizovanou akci. Časová dotace je 4 – 8 hodin, popř. dle dohody.

Rámcová témata můžeme “přivést” na váš pobyt kamkoliv v ČR. Nebo ho naplánovat do online prostoru.

“Rámcová” jim říkáme, protože průběh každé vzdělávací akce určují účastníci kurzu (na začátku každé vzdělávací akce provádíme analýzu potřeb) a také vy jako organizátoři, kteří mají nemalé zkušenosti s tím, co klienti spolupracující s vámi potřebují.

Jaká témata nabízíme?

  • Jak předcházet a efektivně řešit vznik látkových a nelátkových závislostí u dětí

Interaktivní workshop vhodný jako úvod do tématu závislostí na návykových látkách. Workshop je zaměřený na informování pěstounů o závislostech (látkové a nelátkové), se kterými se s dětmi mohou potkat. Cílem je soustředit se na komunikaci tématu samotného rodiče s dítětem.

Odpovíme si na otázky jako:
Jak s dětmi komunikovat témata závislostí?
Jak vyhodnotit míru experimentování dětí s drogami a jak na to s dětmi reagovat?
Jak předcházet rizikovému chování a při tom nenarušit vybudovanou důvěru.
Jak obecně nastavit komunikace s dětmi jako otevřenou pro řešení i takto komplikovaných témat?

  • Jak předcházet a efektivně řešit vznik rizikového chování u dětí

Interaktivní workshop je vhodný jako úvod pro riziková chování, která u dětí mohou nastat. V rámci workshopu účastníky provedeme různými situacemi, které mohou nastat (záškoláctví, experimentování s drogami, agresivní chování, šikana, kouření apod.). Velký důraz klademe na nácvik komunikace účastníků směrem k dětem pro jednotlivé situace.

V rámci kurzu si odpovíme na otázky jako:
Co je rizikové chování a jak mu předcházet?
Jak nastavit komunikaci s dítětem ve chvíli, kdy odhalíme rizikové chování?
Jak zhodnotit míru rizikového chování a jeho nebezpečnost pro dítě?
Kdy využívat další zdroje pomoci jakou jsou specializované NNO, SVP apod.?

  • Jste to co jíte aneb jak odmala s dětmi dobře komunikovat o stravovacích návycích

Interaktivní workshop je zaměřený na vnímání tělových schémat u dětí s důrazem na předcházení poruch příjmů potravy. Cílem je naučit účastníky komunikovat pravidla vztahující se ke stravovacím návykům, uvědomovat si vlastní vliv na vnímání těla dětí a jeho důsledků.

Odpovíme si na otázky:

Jak se vytváří tělové schéma a jaký vliv na něj má prostředí rodiny? Jak spolupracovat s dětmi na vytyčení stravovacích návyků?
Jak stanovit pravidla komunikace tohoto tématu včetně schopnosti předcházet poruchám příjmu potravy?
Proč dochází k poruchám příjmu potravy a jakou roli v tom hrajeme jako rodiče?

  • Jak učit děti zdravě jíst

Interaktivní workshop je zaměřený na nastavování stravovacích návyků u dětí. Zaměříme se na principy výběru vhodných potravin pro děti, na nejčastější výživové omyly a jak jim předcházet. Celý workshop bude obohacen recepty a praktickými postupy k přípravě pokrmů.

Odpovíme si na otázky:

Jakých nejčastější omylů v přípravě potravin pro děti se můžeme dopustit?

Jak sestavit týdenní jídelníček, aby se děti cítily plné energie? 

  • Jak na laskavé stanovení pravidel při výchově dětí

Interaktivní workshop je zaměřený na předcházení nežádoucího chování a to díky laskavému nastavení pravidel v rodině. Pravidla totiž dodávají všem aktérům pocit bezpečí. Cílem je podpořit účastníky v reflexi vlastních komunikačních vzorců a k jejich případné změně.

Otázky, kterým se budeme věnovat jsou:
Proč je pro všechny důležité umět nastavit efektivně pravidla?
Jak využít komunikační nástroje k laskavému nastavení pravidel?
Jak výchovné styly ovlivňují komunikaci s dětmi?
Jak komunikovat pravidla i směrem k širší rodině (prarodiče, známí apod.).
Jak pomoci dětem ztotožnit se s pravidly?

Specifické semináře pro doprovázející organizace náhradních rodičů

  • Potřeby dětí v pěstounské péči, jejich rodiče zneužívají návykové látky

Interaktivní workshop je směřovaný k možným negativních dopadům závislosti rodičů na život dětí, způsoby, jak lze u dětí předcházet užívání návykových látek, jak o tématu s dětmi vhodným způsobem hovořit. Tématem bude rovněž komunikace s biologickými rodiči dětí v pěstounské péči – abstinujícími či aktivním uživateli návykových látek. 

  • Bezpečná pravidla a limity ve výchově dětí v náhradní rodinné péči a Šikana ve škole

Interaktivní a zážitkový seminář věnovaný problematice nastavení bezpečných pravidel a limitů ve výchově dětí v náhradní rodinné péči. Jaká pravidla mohou být bezpečná, užitečná a funkční, jak je nastavit tak, aby nám skutečně pomáhala, v čem spočívá jejich užitečnost a přínos, a kdy je jich nejvíce potřeba.

Druhá část semináře bude věnovaná problematice šikany ve školách, jak ji lze rozpoznat, jak řešit a především, jak ji vhodně a účinně předcházet tak, aby se dítě ve škole cítilo bezpečně.

Co vás při zařizování akce čeká?

Nejdříve nám napište, o jakou akci byste měli zájem, v jakém datu, kde by se měla konat, kolika lidí čekáte účast. Na základě toho Vám napíšeme orientační kalkulaci. Pokud váháte, zda je vzdělávací seminář vhodný pro vaši cílovou skupinu, napište nebo nám zavolejte. Domluvit se můžeme na realizaci online nebo přímo u vás v organizaci. Pokud nemáte vhodné prostory, dejte nám o tom vědět. Místo pro vás rádi zařídíme.

Proč si nechat zařídit akci od nás?

Ulehčíme vám organizaci, zajistíme kvalitního lektora na základě vaší poptávky. Přijedeme k Vám nebo zajistíme prostor v online/offline prostředí. 

Pokud budete potřebovat, zajistíme i vhodné ubytování se stravováním, prostory pro celou akci, kompletní komunikaci s ubytovacím zařízením nechte na nás!

Váháte, jestli by byl seminář “to pravé”? Napište nám na [email protected] nebo se s námi spojte na telefonu 607 893 690.