fbpx
Praha, Česká republika +420 607 893 690 [email protected]

Zážitkové programy zaujímají speciální místo pro osobnostně sociální rozvoj osob ve volném čase. Věnujeme se rozvíjení kompetencí dětí, ale i dospělých v těchto oblastech rozvoje:

  • Osobnostního jako je např. schopnost reflektovat vlastní činnost, sebepoznání, kreativita.
  • Sociálního jako je např. budování mezilidských vztahů, komunikačních schopností, strategií kooperace…
  • Morálního jako je např. reflektování dilemat v našich životech, role hodnotového systému v našich životech apod.

Nabízíme realizaci a přípravu:

  • Škol a školek v přírodě
  • Adaptačních kurzů
  • Táborů
  • Kroužků

V případě zajímavých akcí jsme schopni přichystat program i jednorázově např. na svatbách, dětských dnech, komunitních akcích. Zážitkovými programy se soustavně zabýváme, podrobné informace můžete najít na webu Volnočasovky SPORT.

Jako u programů samotných vycházíme z principů individuálního přístupu a komplexnosti, proto i nabídku a kalkulaci vytváříme individuálně.

Napište nám, co byste potřebovali a my společně s vámi akci naplánujeme.