Vzdělávací akce pro širokou veřejnost

Pořádáme besedy, vzdělávací akce, workshopy s cílem podpořit participaci na rozvoji občanské společnosti