Byznys

Veřejné zakázky a chráněné dílny

Zdánlivě se může zdát, že veřejné zakázky a chráněné dílny spolu vůbec nesouvisí. Opak je však pravdou. O zvýhodnění rozpoznávací znaky pro integrační sociální podnik WISE. V takovém případě jsou možnosti jejich podpory, včetně příkladů z praxe, uvedeny textace, které po zvážení konkrétní zakázky a jejich přizpůsobení svým potřebám, mohou využít. Jakou…

Continue Reading

Solidární Česko a jeho hodnoty

Hned po oslavách 1. máje se konala další slavnostní událost – Mezinárodní konference Solidární Česko pod záštitou české organizace SPIRALIS ve spolupráci se Spektrem rozvoje žen. Záštitu převzala 1. místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské a Informační kancelář OSN v Praze. Nádech neobyčejnosti byl patrný již při vstupu do místa konání. Honosný novorenesanční…

Continue Reading