Jak připravit školu v přírodě

Příprava školy v přírodě nemusí být zase tak těžká, pokud víte jak na to. Další rok se přehoupl přes svoji hranici i s povinnostmi, které přináší. Plánování výletů a školy v přírodě tak, abyste mohly s dětmi trávit čas i tak trochu mimo prostřední školní třídy. Věřím, že to někdy není úplně jednoduché. Na co nezapomenout, jak vybrat to pravé místo a připravit se na dobrodružství? Tak i tím mohou začínat pracovní “předsevzetí” v dalším roce, protože výrazně zasahují do organizace školní výuky. A jak na to, aby byl konečný přínos pro všechny zúčastněné maximální?

“Štěstí přeje připraveným”…

  • Vědět, co nám ukládá platná legislativa a tudíž – na co si dát pozor! Co znamená podmínka, že musí být dítě zdravotně způsobilé tzn. lékař doloží zprávou zdravotní způsobilost. Rodiče poté stvrdí svým podpisem bezinfekčnost dítěte.
  • Prostudovat si dokumenty vaší školy, zda má přímo směrnici upravující podmínky pro organizování školy v přírodě.
  • Zajistit odborný doprovod včetně zdravotníka, se kterým bude dětem i (vám) fajn:)
  • Najít ubytování splňující vaše podmínky na splnění cílů vycházející nejenom z RVP.
  • Informovat rodiče o plánování školy v přírodě, jejím termínu i způsobu dopravy. Někdy se stává, že zvolíte dopravu každého dítěte “po vlastní” ose. Pro některé rodiče to může znamenat hezký výlet a pro další velké komplikace.

Takový “to – do” list může vypadat i následovně:

Na co nesmím zapomenout: Hotovo
Zajištění místa pobytu
Ohlášení akce
Zajištění povinných dokladů od žáků
Zajištění účasti zdravotníka akce s příslušnou kvalifikací
Seznámení zdravotníka s jeho povinnostmi
Zpracovat režim dne
Zajist účast odborného personálu
Poučit osoby činné na akci (vzhledem k BOZP)
Poučit žáky
Zpracovat přehled výkonu dohledů během akce

A co nemusíme připomínat – vytvořit báječný program podporující pobyt dětí v přírodě a s přírodou spolu s požadavky na splnění zařazení učebních jednotek. Příprava není jednoduchá, však být dětem k dispozici 24 hodin denně může být pořádný oříšek.

Někdy je příprava opravdu složitá, zvlášť když chcete vytvořit nezapomenutelný program v krásném prostředí.

Na co si můžete někoho najmout

  • Celkové zajištění (vytvoření programu, zajištění stravy, ubytování i instruktorů)
  • Vytvoření programu podle Vašich potřeb a zaměření, popř. konzultační činnost pro realizátory (tzn. aktivity poté vedou samotní učitelé)
  • Pouhé zajištění prostor
  • Zajištěním lektora pouze na některý den na vašem pobytu s dětmi, kde bude připravena aktivita zaměřená na primární prevenci či čistě zážitkový program s vedenou reflexí dle vašich potřeb.

Vedoucí školy v přírodě zodpovídá za přípravu i bezpečný průběh pobytu. Přínosem může být, pokud si nejste jisti, oslovit konkrétní organizaci s obavami. Co bychom přeci neudělali pro hladký průběh pobytů pro děti a přispění k jejich osobnostní rozvoji.

The post Jak připravit školu v přírodě appeared first on Volnočasovky SPORT, z. s..