Jak se registrovat v portálu Evropské komise?

Jak se registrovat v portálu Evropské komise je otázka, která vám možná běží právě teď hlavou. Máte promyšlený zajímavý nápad na projekt a rádi byste jej zrealizovali? Sami víme, že cesta k sepsání projektu pod záštitou programu Erasmus+ může být strastiplná, ale pokud se to povede, znamená zážitky na celý život.

Nechte se inspirovat třeba hned…protože “člověk v životě nejvíce lituje věcí, které nikdy nezačal”. A registrace je prvním nezbytným krokem při podávání žádostí o financování Vašeho projektu.
A věřte, že budete na konec rádi, že jste se nakonec z “lovu” PIC nepicli:)

Jak začít?

Nejprve se zamyslete, proč vůbec chcete projekt podávat. Možná vidíte něco, co jiní nevidí. Chcete se aktivně podílet na dění ve vašem okolí a potřebujete se k tomu něco naučit? Jako při jakémkoliv jiném projektovém řízení potřebujete stanovit jasné cíle, rozplánovat dílčí aktivity, harmonogram, finanční a personální zajištění a způsob vyhodnocování projektu.

Pokud máte zájem o dotaci z programu Erasmus+, je vhodné každou část projektového řízení detailně sepsat, jelikož ji poté budete vpisovat do portálu.

A věřte nám, na vše budete mít dost času – než se vůbec do portálu přihlásíte! Prostě nejdříve si musíte odbýt nutnou administrativu. V tomto příspěvku si ukážeme, jaké první kroky musíte před samotným podáním žádosti o grant učinit.

Krok číslo 1: Hledání informací

Celou dobu se budeme pohybovat na webových stránkách Evropské komise, které si můžete kdykoliv nastavit na český jazyk. V horní části překlikněte na lištu „Oblasti politiky, informace a služby“.

Horní lišta úvodní stránky Evropské komise

Zde se snadno můžete dostat do části „Vzdělávání“, která nás zajímá nejvíce.

Sekce v rámci Oblasti politiky, informace a služby.

V této části se můžete dozvědět celou řadu informací ohledně vzdělávání nebo krátkodobých projektů v zahraničí. Prakticky se zde můžete dočíst veškeré informace o programu Erasmus+. Nás konkrétně zajímá část „Realizace projektů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy“ a konkrétně pododdělení „Financování z programu Erasmus+“.

Sekce Vzdělání.

Zde si můžete přečíst jednotlivé části o programu nejen pro jednotlivce a organizace. Nás jako organizaci zajímá právě tato část. Měli byste si být jisti, do jaké z Klíčových akcí budete chtít Váš nový projekt zařadit. Pokud nevíte nebo si nejste jisti, můžete si kliknutím na část „Další informace“ osvětlit, čím se chcete zabývat.

Zkuste se nejdříve podívat, která klíčová akce by nejvíce vyhovovala vašim záměrům. Přehled najdete v záložce ORGANIZACE. Vzhledem k tomu, že se naše organizace zabývá právě KA1, vybrali bychom si další informace o ní. V rámci tohoto programu se věnujeme “youth exchange” a “tréninkovým programům“.

Klíčové akce 1

Pokud si ani přesto nejste jistí a tápete ohledně podmínek programu Erasmus+, můžete si kdykoliv přečíst Příručku k programu. Můžete ji nalézt na pravé liště webového prohlížeče.

Krok číslo 2: Vytvořte si účet EU Login

Abyste mohli začít podávat žádosti o financování grantů z programu Erasmus+, musíme se zaregistrovat jako jednotlivec. Když tedy máte vše řádně promyšlené a jste si jistí svým projektem, záložku „Jak podat přihlášku“ (najdete vlevo nahoře na stejné stránce Organizace).

Část Jak podat přihlášku.

Po přečtení základních informací se musíte jako organizace registrovat v portálu Evropské komise. Dobrou zprávou je, že pokud se jedná ve vašem případě o organizaci, stačí provést registraci jedním člověkem.

Registrace portálu Evropské komise.

Před registrací organizace si musíte založit účet. Klikněte tam, kde znázorňujeme číslo 1. PORTÁL EU LOGIN OVĚŘUJÍCÍ PŘIHLÁŠENÍ.

Umožňuje vám přihlásit se do systému použitím sociálních sítí jako je Facebook, Twitter nebo Google. Ověřování ID je v systému možné pouze použitím emailu. Zadejte své údaje včetně emailové adresy. Nastavte si jazyk, zaklikněte Prohlášení o ochraně soukromí a opište ověřovací kód z obrázku.

Založit účet v portálu EU Login.

Na email Vám přijde oznámení o nutnosti vytvořit heslo. Heslo má určité parametry, které musíte dodržet. Na vytvoření hesla máte 24 hodin. Jakmile se Vám vše podaří, zobrazí se Vám poznámka “Successful login” a úspěšné přihlášení máte za sebou.

Pokud již účet máte založený, můžete se do svého účtu dostat velice jednoduše. Přihlásíte se použitím emailu. Můžete si dokonce zvolit různé verifikační metody. My používáme možnost Password (heslo), které napíšete a jednoduše se přihlásíte. Okno bude vypadat jako předchozí printscreen s konkrétními požadavky k přihlášení.

Pokud ztratíte nebo zapomenete své heslo, vždy si jej můžete obnovit kliknutím na “Lost your password?“. Po přihlášení Vám systém oznámí, že jste přihlášeni a můžete dále pracovat.

Váš nový účet umožňuje celou řadu věcí. Vyplňte zde veškeré své údaje.  Později se propíší do Vaší organizace. Nezapomeňte, že tento krok je nezbytný k tomu dostat přístup k webu Evropské komise.

Váš účet v portále.

Krok číslo 3: Registrace v Portálu Účastníků

Když se rozhodnete pro žádost o financování Vašeho projektu z programu Erasmus+, musíte se dále přihlásit do Portálu Účastníků.

Registrace v Portálu Účastníků.

Po přihlášení do tohoto portálu musíte registrovat svoji organizaci. V záložce „Organizace“ je oddíl „Register“, na který klikněte a systém Vám vygeneruje devítimístné číslo PIC (Participant Identification Code), kterým se budete následně v rámci programu Erasmus+ prezentovat.

V záložce „Organizace“ se nachází podsložka „Moje Organizace“. Po registraci si můžete prohlížet svoji organizaci, vyplnit strukturu a co je nejdůležitější, dodat do systému potřebné právní dokumenty organizace jako jsou zakládací listina, doklad o vedení účtu, prohlášení předsedy atd…

Musíte zde modifikovat údaje organizace a vyplnit Role organizace, kde vyplňte jméno a kontakty na Předsedu a Kontaktní osobu. Na stejném portále můžete rovnou spravovat své projekty.

Řádek organizace v Portále Účastníků.

Nechcete zakládat organizaci, ale rádi byste se do organizování projektů zapojili? Pojďte do toho s námi, dejte nám vědět na e-mail: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *