Tréninkový kurz aneb ochutnávka “Appetiser”!

Appetiser aneb ochutnávka tréninkového kurzu přes evropský vzdělávací program Erasmus+, na které organizace UnBounded, z. s. prostě nemohla chybět! V rámci našich aktivit už jsme navštívili několik seminářů pro žadatele programu Erasmus+ přímo na půdě české národní agentury zprostředkující realizaci a organizaci celé řady evropských projektů napříč spektrem Erasmu+, v Domě zahraniční spolupráce. Díky přehledu a aktivní spolupráci místních pracovníků a našich dotazů nám byla nabídnuta příležitost se zúčastnit a zažít tréninkový kurz Appetiser v řeckých Athénách.

Na informačním semináři v Domu zahraniční spolupráce

Šli jsme samozřejmě do toho!

A proč? Tréninkový kurz je přednostně určen pro organizace pracující s dětmi a mládeží, které mají minimální nebo žádné zkušenosti s podáváním projektů na pořádání vlastních kurzů. A jaké výhody mi přinesla přítomnost na tomto projektu? Nebudeme samozřejmě zmiňovat silnou pozitivní zkušenost a motivaci z mezinárodního programu Mládeže v Akci!

Cílem tohoto projektu je totiž seznámit účastníky s fungováním programu Erasmus+, jakým způsobem probíhají evropské vzdělávací projekty pro mládež a pracovníky s mládeží nebo organizace, sdílení zkušeností a nápadů, probádat a reflektovat možnosti podpory nápadů organizací pracujících s dětmi a mládeží, střetnout se s příklady úspěšných projektů a samozřejmě pozitivně reprezentoval sám sebe a svoji organizaci.

Tréninkový kurz a jeho výhody

Velkou výhodou těchto projektů je, že jsou z většiny hrazeny z rozpočtu Evropské unie, a tak dostupné i lidem, kteří se nacházejí ve svízelné finanční situaci. Ubytování a strava byly hrazeny z rozpočtu Evropské unie a cestu hradil z 80 % Dům zahraniční spolupráce. Pokud byste samozřejmě navštívili památky nebo restauraci v ulicích Athén, budete si vše hradit ze svého, zbytek je vám však zpětně proplacen.

Toto vidím jako jednu z nejlepších částí těchto vzdělávacích projektů – seznámíte se s opravdu různými lidmi. Projekty jsou většinou psány s důrazem na inkluzi, tzn. začlenění osob se specifickými potřebami. Jednou z častých bariér může být i nedostatek financí, což Evropská unie tímto minimalizuje.

Většina programů je připravována na bázi neformálního vzdělávání a osobnostně sociálním rozvoji účastníků.

Jak se na projekt dostat?

Podání žádosti je překvapivě velice jednoduché. Unbounded, z. s. má svůj profil na webovém portále SALTO. Zmíněný tréninkový kurz byl na portále vypsán a skrze snadný komunikační kanál v rámci webové stránky jsme podali přihlášku. Přihláška vyžadovala základní znalost anglického jazyka, krátký popis organizace, motivaci k projektu a do budoucna možné přínosy pro organizaci.

Po uplynutí deadlinu pro podání přihlášek chvíli zabralo hostující řecké národní agentuře výběrové řízení. Po krátké době se ozvala koordinátorka z Řecka s informativním emailem o přijetí, detailnějších informacích o projektu a samozřejmě s tzv. infopackem pro účastníky, co si vzít s sebou, na co nezapomenout, jak se dostat na místo konání, atd…

Průběh kurzu

Samotný tréninkový kurz probíhal 5 dní, od pondělí do pátku. Náplň projektu byla silná a strhující, témata poměrně náročná, ale velmi obohacující. Každý den začal programem od 9:15, v 11:00-11:30 proběhla přestávka nebo “coffee break”, ve 13:00 do 15:00 byl oběd a odpolední program probíhal obvykle od 15:00 do 19:00 s přestávkami na kávu nebo sladkou svačinu. Výhodou přestávek je i prostor pro “chit chat”:) Nezávislé povídání o tom, co nás zaujalo, které mohlo mít až podobu opravdové “všudypřítomné” reflexe.

Myslím si, že jeden z důležitých přínosů účasti na těchto projektech je pocit sounáležitosti s mezinárodní skupinou, společně strávený čas a otevírání důležitých témat, která nás “pálí” (např. uplatňování mladých lidí na trhu práce, logistika ve Finsku, problematika manželství v Turecku, finanční podpora enviromentálních témat, dobrovolnictví a mnoho dalšího).

Tréninkový kurz v plném proudu

Projekt probíhal pod vedením 2 školitelů z Litvy a Turecka a koordinátorky řecké národní agentury. Aktivit se zúčastnilo téměř 30 účastníků z celkem 15 států v rámci Evropské unie, z Norska, Islandu a Turecka. Účastníci pocházeli z různých prostředí, kulturních tradic, byli různého věku s různou úrovní anglického jazyka. Specialitou programu Erasmus + je i upřednostňování inkluze. Nebylo proto překvapením, že se projektu zúčastnila nevidomá a handicapovaná osoba, oba vyžadující přítomnost osobního asistenta. Program to však nikterak nenarušilo a o to více se rozzářily myšlenky a principy programu Erasmu+.

Co jsme si nakonec odnesli?

Společná fotka

Všichni jsme byli nadšení, hladoví po informacích a vytvoření partnerství v rámci organizací. Před zahájením projektu měli účastníci možná odlišná profesní očekávání, ale předpokládám, že měli obdobná očekávání osobní.

“Byl to užitečný projekt, moc jsem si ho užil.” J.

“Brzy vyrazím na další projekt.” H.

“Těším se na využití znalostí z tohoto projektu.” P.

“Byla to neuvěřitelná první zkušenost s evropskými projekty!” K.

Naučili jsme se celou řadu informací ohledně programu Erasmus+, vytvořili jsme nová přátelství, která mohou pokračovat a získali jsme nové kontakty, které konečně získaly lidskou tvář a nepředstavovali jen neosobní email nebo telefonní číslo ze seznamu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *