Jak vybrat letní dětský tábor

Jak vybrat letní dětský tábor? Klíče k výběru dětského pobytového tábora se v dnešní době velmi těžce hledají. Na internetu najdete různé množství různých táborových dobrodružství ve všech koutek v ČR i zahraničí. Rozhodování o výběru je často pěkně tvrdým oříškem…ideálně začíná už v lednu, kdy většina táborů otevírá přihlašování na tábory. Chcete-li mít na výběr, jako u všeho platí, začít raději dříve než později.

Bohatý program odpovídající vašim požadavkům

Tato otázka by pro nás měla být klíčová. Zkuste si sami odpovědět, co byste od tábora chtěli? Rádi byste, aby se vaše dítě naučilo programovat, stavět stan nebo celé dny pobíhalo po lesích a loukách? Promluvte si o tom společně, co dítě od tábora očekává a společně také promyslete, na jak dlouhý tábor si troufnete. Podle toho Pokud máte jasno v požadavcích, obraťte se na hlavní vedoucí daného tábora. Už z toho, zda vám bude schopný (a ochotný) odpovědět a promluvit si o tom s vámi může odrážet, jak je schopen reagovat na individuální potřeby vás i vašich dětí.

Př. Chystáte se poslat své dítě poprvé na tábor. Máte představu, že byste chtěli, aby byl tábor realizován v menším počtu dětí s více vedoucími. S dítětem se domluvíte, že by ho bavilo na táboře hlavně sportovat. Nebojte se napsat/zatelefonovat hlavnímu vedoucímu či požádat cestovní kancelář o kontakt na něj. Zeptejte se, kolik dětí bude v oddíle na jednoho vedoucího. Jaké aktivity pro děti na táboře chystají (zda bude celodenní výlet, šifrování apod.).

Správný tábor nabízí kromě zábavného programu i prostor pro rozvoj dětí v oblasti komunikace, spolupráce a poznávání sebe sama i druhých. Počítá se na táboře s reflexemi a osobnostně sociálním rozvojem dětí, aktivity mají stanovené cíle a nedějí se pouze “mimoděk”. Využívají organizátoři okolí tábora (prostor “mimo” tábor, lesy, louky, hřiště apod.), zprostředkují dětem nestandardní zážitky (večerní hru, posezení u táboráku) a jsou schopni i reagovat na potřeby dětí? To jsou všechno otázky, které je na místě si klást.

Kvalitní hlavní vedoucí vám bude schopen i říct, co není v jeho silách zajistit. Výhodou však je, že získáte maximum informací k tomu, abyste se rozhodli, zda je zrovna tento tábor pro vás “ten pravý”.

Zajištění bezpečnosti na táboře

Každý rodič přemýšlí nad tím, jestli je jím zvolený tábor pro dítě bezpečný. Jak však vyhodnotit bezpečnost tábora?

Kvalifikovaný a nadšený personál

Kvalifikovaný personál je schopný na táboře vytvářet příjemnou atmosféru a zajišťovat jeho “hladký” průběh. Jedná se o pozice od hlavního vedoucího až po pana kuchaře. Na dobře fungujícím táboře všichni společně spolupracují a podílejí se na jeho fungování. Hlavní vedoucí by měl být zkušeným táborovým “matadorem”, který připravuje celotáborovou hru, provází jí děti i vedoucí a celkové směřování “tábora” je tak nějak pod jeho “taktovkou”. Ví, co a proč dělá a nebojí se o tom s vámi mluvit!

Vedoucí mohou být vzdělaní v oboru pedagogiky, proškolení v kurzech nebo nadšení táborníci s mnoha zkušenostmi. Vždycky by na nich však mělo být vidět, že co dělají, je opravdu baví. Být vedoucím na dětském táboře není zrovna nejvýnosnější brigáda, a proto se jimi často stávají lidé, kterým tento způsob trávení léta připadá smysluplný. Určitě je možné se při spojení s hlavním vedoucím zeptat, podle jakých kritérií své vedoucí vybírá, pokud již nemá zmíněno na svém webu.

Pokud vás zajímá, s kým se na táboře vaše děti setkají, zkuste se podívat na webové stránky tábora nebo si zapsat k seznamu otázek na hlavního vedoucího. Dobré tábory však mají na webu už dopředu umístěny vedoucí, protože s nimi dlouhodobě spolupracují, a tak pro ně není potíž svůj sehraný tým představit veřejnosti. Většina organizátorů také vytváří interní vzdělávání pro své vedoucí s tématy lektorování skupinových aktivit, úvod do dětské psychologie, školení BOZP nebo první pomoci.

Důvěryhodnost organizátora tábora

Nejlepší způsob je se zeptat na reference vašich známých, kolegů, kamarádů, kteří už mají s tábory zkušenosti. Pokud se vám však zalíbí jiný tábor, na kterém ještě nikdo z vašeho okolí nebyl, nezoufejte. Prohlédněte si fotky umístěné na webu, táborový deníček nebo jejich sociální sítě. V současné době se i organizátoři táborů snaží “jít s dobou”, informovat o svých aktivitách na Facebooku a Instagramu, a tak zprostředkovat informace o dění na táboře i rodičům. Zpětně je tedy možné si přečíst, jak jednotlivé turnusy vypadaly.

Někteří organizátoři pracují s dětmi po celý rok nebo spolupracují s městy na akcích pro veřejnost, i to může být jedním z ukazatelů, zda jsou schopni zajistit kvalitní program a bezpečný průběh tábora.

Hygienické a bezpečnostní požadavky na “táborovou základnu” a okolí

Výběr tábora samozřejmě záleží i na preferencích týkajících se ubytování. Můžete spát v hotelu, penzionu, chatkách nebo třeba pod stanem. Berte v potaz, co vaše dítě “zvládne”, a také, na co zvládnete vaše dítě připravit. V případě nejasností se informujte opět u organizátora tábora, co by vaše dítě mělo s sebou mít. Většinou organizátor zasílá náměty na to, co je dobré dětem na tábor dát tak, aby v pohodě zvládli jeho nároky. Zejména se jedná o čelovku, gumáky, repelent apod.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 148/2004 je základním předpisem, kterým by se každý správný tábor měl řídit. Tento předpis stanovuje přísná pravidla pro provoz tábora z hygienického a zdravotního hlediska (výběr tábořiště, ubytování účastníků, stravování, zdravotní dokumentaci atd.). Zotavovací akcí je však pouze akce určená pro více než 30 dětí na více než 5 dní. Správný tábor se však touto vyhláškou řídí i bez toho, aby musel. Hlavní vedoucí je ve spojení s krajskou hygienickou stanicí i např. v případech, kdy se chystá do programu zařadit koupání v přírodních vodních nádržích apod.

Většina táborů nabízí už při výběru možnost nahlédnout na táborovou základnu aspoň na fotkách. Mějte na paměti, že na táboře může i pršet. Každý organizátor se s tím “popere” po svém. Je však dobré se ujistit, že disponuje klubovnou/společenskou místností.

Výhodou v tomto může být, pokud tábor nenabízí dopravu dětí. Díky tomu se sami můžete podívat, kde vaše děti budou trávit svůj volný prázdninový čas a ještě se seznámíte “naživo” s táborovými vedoucími.

Stravování

Zajištění stravování na táboře by mělo být samozřejmostí 5x denně. Problematické jsou zdravotní obtíže, při kterých musí vaše dítě dodržovat určitou dietu. Informujte se, zda je pro organizátory reálné zajistit stravování dětí např. s bezlepkovou dietou. Jídelníček bývá sestavován, co nejrozmanitější. Nejlepší vizitkou tábora může být, pokud vaše dítě přijedu domů a povídá vám o tom, že “na táboře jedlo i to, co normálně nejí”. Pokud je pro děti připraven bohatý různorodý program, opravdu jsou hladové a chvilky klidu u jídla si vyloženě užívají.

Mimo stravování je pro děti zpravidla zajištěn i neomezený pitný režim. K tomu, aby si mohly děti naplno užívat program, je třeba nejdříve zajistit základní “biologické potřeby”. Vzhledem k tomu, že díky zábavným a často náročným aktivitám děti zapomínají pít, je důležité na pitný režim dohlížet.

Zdravotní dozor

Každý tábor bez ohledu na počet účastníků by měl mít svého zdravotníka. S tímto člověkem určitě přijdete do kontaktu zejména při příjezdu dětí na tábor. Každý organizátor, který se řídí vyhláškou zotavovacích akcí, po vás vždy bude chtít potvrzení o bezinfekčnosti a zdravotní posudek od lékaře, obě spadají do zdravotní dokumentace. Buďte na pozoru, pokud by po vás organizátor nic podobného nechtěl…

Cena tábora

Cena tábora by měla být úměrná programu a jeho nabídce. Ujistěte se, že vše co dítě na táboře opravdu potřebuje, je již hrazeno. Může se stát, že některé tábory vyžadují po dětech ještě platbu vstupů na výletech. V tom případě by vás mohlo nemile překvapit, že původně vypadající nízká cena se nakonec “vyšplhá” daleko výš než jste původně mysleli. Pokud si nejste jistí, co je v ceně obsaženo, obraťte se na organizátora. Často jsou ochotní vám i poradit vhodnou částku jako kapesné podle umístění tábora.

Př. Existují tábory, které se konají na vesnici nebo mezi lesy. Není zde velký prostor pro nákupy v obchodech, a proto dětem opravdu stačí malé kapesné. Naopak některé tábory obsahují i bufet, kde si děti mohou volně nakupovat sladkosti atd. po celou dobu tábora.

Klíč k úspěchu

Nebojte se získat maximum informací! Chybí vám něco na webu organizátora, nejste si jistí, zda všemu rozumíte? Většinou by měli nabízet možnost kontaktovat organizátora s dalšími otázkami. Využijte ji!

Jaký tábor pro vaše děti vyberete, může být důležité pro to, aby pro ně prázdniny byly příjemně stráveným výletem za dobrodružstvím, na který se budou s chutí vydávat i další a další roky!

The post Jak vybrat letní dětský tábor appeared first on Volnočasovky SPORT, z. s..