Kdo přispívá na dětské tábory

Kdo přispívá na dětské tábory může být jednou z otázek, na kterou se rodiče ptají. Léto je poměrně dlouhá doba, kdy děti nechodí do školy a rády by zažily prázdninová dobrodružství. Bohužel ve výběru tábora hrají roli i finance. A na koho se tedy můžete obrátit?

Zdravotní pojištovny

Zdravotní pojišťovny podporují zdravý vývoj dětí i mládeže, podporují většinou zdravý životní styl všech skupin obyvatel. Příspěvků, které můžete využít, je poměrně mnoho a to nejčastěji určených na dlouhodobou pravidelnou aktivitu jako jsou kroužky spojené právě s pohybem. Na letní dětské tábory jich však v současné době přispívá méně.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna přispívá až 1 000 Kč na tábor pro děti od 6 do 16 let delší než 4 dny. Pro uplatnění si stačí stáhnout formulář, nechat vyplnit organizátora tábora a dodat na pojišťovnu nejpozději do 3 měsíců od data vystavení dokladu o úhradě.

Oborová zdravotní pojišťovna přispívá prostřednictvím VITAKARTY, kde si postupně můžete ukládat body. Tato pojišťovna přispívá cca 1 000 Kč na tábor, v některých případech i více.

Revírní bratrská pokladna umožňuje čerpat příspěvek až 1 000 Kč na tábor dlouhý min. 7 dní pro dítě do 18 let. Stačí si z jejich webu stáhnout potvrzení a nechat vyplnit organizátorem tábora.

Zaměstnavatel

Někteří zaměstnavatelé nabízejí jako benefit uhrazení tábora. Nebojte se ptát, zda na něco takového máte nárok. Pro organizátora tábora to často pouze znamená, že vystaví fakturu pro uhrazení či potvrzení o platbě. Někdy mají zaměstnavatelé už “nasmlouvaná” místa na táborech či portál, z něhož můžete tábor vybrat. Je dobré se včas informovat.

Rozsvícená žárovka jako znak dobrého nápadu
Informujte se o možnostech, jaké máte.

Úřad práce

Nárok na mimořádnou okamžitou pomoc jako dávku hmotné nouze mají rodiče dětí, jejíž příjem se nachází na hranici minima. Pro orientační výpočet můžete vyzkoušet kalkulačku. O dávku je třeba zažádat na Úřadu práce dle vašeho bydliště.

Pokud jedete na tábor s námi, dejte nám prosím vědět a veškerá potvrzení vám rádi vystavíme.

The post Kdo přispívá na dětské tábory appeared first on Volnočasovky SPORT, z. s..