Sociální podnikání v ČR

Sociální podnikání v ČR stále čeká na legislativní ukotvení, což však neznamená, že kolem nás neexistují podniky, které staví  sociální prospěch společnosti nad finanční. Kdo by neznal organizace jako je Pragulic, Bezobalu nebo Tichou kavárnu? Všechny v nejobecnějším slova smyslu spojuje rovnovážné „využívání tržních mechanismů k plnění sociálních cílů“. Asi není překvapením, že je spojeno se širokou škálou […]čti víceSociální podnikání v ČR

The post Sociální podnikání v ČR appeared first on Chráněné dílny OZP.