“Ne” nezaměstnanosti u mládeže

Hledáme partnery do projektu “No” to You(th) Unemployment!

Projekt je nastaven tak, aby dokázal účastníky zvýhodnit na trhu práce při hledání zaměstnání skrze naplnění svých cílů.

Proč tento projekt?

Účastníci se naučí

  1. poznat své silné a slabé stránky,
  2. porozumět poptávce na trhu práce,
  3. sdílet a řešit problémy společnými silami,
  4. psát životopis, motivační dopis atd, a
  5. uchopit soft dovednosti jako je řízení konfliktů nebo organizace času.

A účastníci se naučí překonat svoji komfortní zónu a jazykovou bariéru, zlepší své komunikační dovednosti a poznají nádherné prostředí “srdce” České republiky, Vysočinu.

Sekundární cíle jsou

  1. překročení jazykové bariéry,
  2. zlepšení vyjadřovací a komunikační dovedností,
  3. pochopení hlavních evropských cílů.

Projekt proběhne na Vysočině ve vesnici Rozsochy během července 2020 (přesný datum bude uveden).

Cílová skupina: 15-29 let z Řecka, Itálie nebo Španělska

Jazyk: základy angličtiny, žádné znalosti angličtiny jsou možné (překlad group leadera je v takové situaci nezbytný).

Kdo by se měl zajímat?

Jakákoliv organizace, která se zabývá tématikou spojenou s nezaměstnaností a problematikou trhu práce u mládeže. Projekt je zaměřen k pomoci mladým dospělým k získání větší konkurenceschopnosti proti zkušenějším kandidátům.

Vybrána bude motivovaná mládež, která bude chtít objevovat nové myšlenky a metody, zajímat se o poznání jiných perspektiv v nezaměstnání napříč zeměmi a kulturami. Účastníci by měli sdílet osobní zkušenosti, názory nebo myšlenky.

Účastníci by měli být spíše nestudující, jelikož cílová skupina projektu jsou mladí lidé, kteří jsou nezaměstnaní, nebo čerství absolventi, kteří si neví rady se svou situací. Tito účastníci budou upřednostněni před absolventy střední školy, kteří pokračují ve vysokoškolském vzdělání, studujícími středoškoláky a univerzitními studenty.

Účastníci budou součástí skupiny 6 + 1 group leader z každé země.

Máte na nás otázky? Chcete se k nám přidat?

Pro více informací kontaktujte našeho projektového koordinátora Marka

[email protected] 

nebo si přečtěte specifikace projektu na portále SALTO

https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/project/no-to-you-th-unemployment.11346/