Dopravní výchova u dětí

Dopravní výchova u dětí je jednou z opomíjených otázek. Časté doprovázení malých cyklistů rodiči nebo rovnou přejíždění autem snižuje ostražitost dětí při pohybu v silničním provozu. Nejenom proto jsou také jedni z nezranitelnějších aktérů. Je to na nás všech, kdo s nimi přijdeme do kontaktu, abychom jim s tím pomohli.

Role vychovatelů

Rodiče či vedoucí na táborech mají zodpovědnost za bezpečnost dětí, takže i za jejich pohyb na silnicích. Ať už zde chodí pěšky, jezdí na kole nebo využívají hromadné dopravní prostředky. A budování vztahu k bezpečnosti začíná už tím, zda malým dětem koupíme správnou sedačku a klademe důraz na jejich připoutání během celé jízdy.

Děti jsou jedni z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. Rodiče by měli vždy převzít odpovědnost za jejich chování na pozemních komunikacích, a to jak v roli chodců, pasažérů vozidel, tak i jezdců na nejrůznějších odstrkovadlech, koloběžkách, tříkolkách a jízdních kolech.

Zodpovědní rodiče již od nejútlejšího věku svých dětí systematicky působí na své potomky a seznamují je s tím, jaká nebezpečí je mohou na ulici a silnici potkat. Seznamují je se správným způsobem pohybu po komunikaci, správným přecházením vozovky, s dopravním značením i výbavou jízdního kola.

BESIP

Pán s vestou chránící děti při přechodu přes silnici

Další prvotní potíží bývá, že děti si velmi rády hrají na chodníku v okolí silnice. Učit děti, že ulice není hřiště je také jedním z úkolů, díky němuž se můžeme vyvarovat případným potížím. Zaujetí ze hry může vést k nepozornosti!

Role dětí v dopravním provozu

Role dětí jsou různé, od chodce s/bez doprovodu přes pasažéra v autě/hromadném dopravním prostředku až po malého cyklistu či jezdce na odrážedle.

Každá situace na ně klade jiné nároky, kterým musejí čelit. Důležité proto je s dětmi o nich mluvit. Nestává se zřídka, že při chůzi je nejenom dítě myšlenkami „mimo“, a může vstoupit neuváženě do vozovky.

Jak připravit děti na pohyb v dopravním provozu?

Choďte s dětmi na ulici, do parků a o vzniklých situacích s nimi mluvte. „Zvědomujte“ jim to, snažte se klást důraz na to, jak se po komunikacích pohybují.

  • Správný chodec ví, kdy může přecházet a kde. Je kamarád se semaforem a počká si s klidem na „zelenou“. Jakmile přijde k silnici, zastaví se a rozhlédne.
  • Jízda na kole (odrážedle, inline bruslích) je zábava, ale každý tuší, jakou roli hraje výbava. Bez helmy a případných chráničů se neobejdeme. Motivujte děti k jízdě v prostorách k tomu určených (cyklostezky, dopravní hřiště apod.).
  • Autem jezdíme často, a proto bychom se neměli zapomenout připoutat. A náš řidič potřebuje k řízení klid. Respektovat pokyny řidičů by mělo být pravidlem.
  • Při cestování v MHD se pevně držíme nebo sedíme. Nikdy nevíme, kdy bude muset řidič prudce zastavit.

Dopravní výchova jako prvek osobnostně sociálního rozvoje

Dopravní výchova je také prvkem k dosažení osobnostně sociálního rozvoje. Děti se v dopravním provozu pohybují takřka od malička. A pohyb mají moc rády. Důležité je však i vnímání pocitu bezpečí, hodnoty zdraví a ohleduplnosti k ostatním.

Není to jenom zodpovědnost za jejich bezpečnost, ale i za bezpečnost druhých. Pokud způsobíme nehodu, často může mít fatální důsledky i pro ostatní. Děti učíme soustředit se na svoje okolí, zapojit všechny smysly a vyhodnocovat situace kolem sebe.

Myslíme si, že dopravní výchova patří i na dětské tábory. Na našich táborech se děti setkávají i s tímto tématem. Bezpečí dětí je pro nás jedním z ukazatelů „dobrého tábora„.

The post Dopravní výchova u dětí appeared first on Volnočasovky SPORT, z. s..