Respitní pobyty pro děti v náhradní rodinné péči

Respitní pobyty pro děti v náhradní rodinné péči jsou jednou z forem podpory pěstounů. Díky nim si mohou pěstouni chvíli dopřát odpočinek, který jim napomůže opět řešit často komplikované situace spojené s náhradní rodinnou péčí. Ale užitek neplyne jenom pro ně, ale i pro děti. Mohou díky nim vyrazit za…

Continue Reading

Přínosy školy v přírodě

Přínosy školy v přírodě jsou nepopiratelné. Bohužel, příprava učitelů na školu v přírodě (ŠvP) může být poměrně náročná, a proto od této formy pobytu někteří pedagogové ustupují. Navzdory tomu, má velký význam v osobnostně sociálním a zdravotním rozvoji dětí. Negativní vztah některých institucí ke školám v přírodě může pomoct překonat…

Continue Reading

Jak se jako rodič připravit s dítětem na školu v přírodě

Jak se připravit na školu v přírodě může být pro rodiče velmi zapeklitá otázka. Možná se to nezdá, ale je to pobyt, podobně jako dětský tábor, kde za to dobrá příprava opravdu stojí! Pro některé děti znamená první oddělení se od rodičů na pár dní včetně přespání v cizím prostředí.…

Continue Reading

Dopravní výchova u dětí

Dopravní výchova u dětí je jednou z opomíjených otázek. Časté doprovázení malých cyklistů rodiči nebo rovnou přejíždění autem snižuje ostražitost dětí při pohybu v silničním provozu. Nejenom proto jsou také jedni z nezranitelnějších aktérů. Je to na nás všech, kdo s nimi přijdeme do kontaktu, abychom jim s tím pomohli.…

Continue Reading

Tábor jako výlet mimo komfortní zónu

Tábor může být prázdninovým výletem dětí mimo komfortní zónu. Přivede vaše ratolesti do nového prostředí, motivuje je seznámit se s dalšími táborníky a zažít netradiční aktivity různého charakteru. Možná se tohoto výletu obáváte, oddalujete ho a přemýšlíte, zda už je vaše dítě připravené…A v tom je ten háček. Na výlet…

Continue Reading

Osobnostně sociální rozvoj dětí z pohledu zážitkové pedagogiky

Osobnostně sociální rozvoj dětí z pohledu zážitkové pedagogiky obohacuje oblast volnočasových aktivit cíleným působením na kompetence dětí. Spojit vědomosti, dovednosti a postoje vedoucí k žádoucími cíli se stává jedním z klíčovým faktorů pro kvalitu programů. Jak uspořádat volnočasovou aktivitu, která přispívá k efektivnímu rozvoji kompetencí dětí, tak o to tu…

Continue Reading