Jak se jako rodič připravit s dítětem na školu v přírodě

Jak se připravit na školu v přírodě může být pro rodiče velmi zapeklitá otázka. Možná se to nezdá, ale je to pobyt, podobně jako dětský tábor, kde za to dobrá příprava opravdu stojí! Pro některé děti znamená první oddělení se od rodičů na pár dní včetně přespání v cizím prostředí. Pro učitele zase další prostor, jak poznat své žáky z trochu jiné perspektivy! Jako u všeho je však klíčová příprava!

Co je to vlastně „škola v přírodě“

Škola v přírodě je podle školských předpisů typem školského výchovného a ubytovacího zařízení, které zajišťuje zotavovací pobyt ve zdravotně příznivém prostředí dětem mateřských škol a žákům plnícím povinnou školní docházku bez přerušení vzdělávání. Záleží na uvážení školy, na jak dlouho na školu v přírodě konkrétní škola vyjede (zpravidla se pohybuje od 2 do 5 dnů). Koná se vesměs v pracovní dny.

Kdo na školu v přírodě může jet?

Škola v přírodě je typem takového „teambuildingu“ pro školní třídy. Škola by měla zajistit podmínky pro to, aby mohly na školu v přírodě jet všechny děti (i se specifickými požadavky). V tomto případě bývá vhodné zajistit asistenta pedagoga či jiný dozor (v některých případech může jet i rodič dítě). Povinností školy je zajistit bezpečí všech dětí.

Vymezení zotavovací akce poté zdůrazňuje, že se pobytu může zúčastnit pouze zdravotně způsobilé dítě (potvrzení vydává praktický lékař dítěte), které nebylo v posledních 14 dnech v kontaktu s infekční osobou a nejeví známky akutního onemocnění (toto stvrzují rodiče v rámci formuláře tzv. „bezinfekčnosti“.

Mělo by jet na školu v přírodě i moje dítě?

Možná váháte, zda na školu v přírodě vaše dítě „pustit“. Pokud nemá ještě žádné zkušenosti s pobytem mimo domov, může to být komplikované. I v tomto případě však platí dopředu s dítětem o pobytu mluvit a napomoct v rozhodování vám mohou i následující otázky:

Jak zvládá základní hygienické návyky? (např. vyčistit si zuby, obout se, dojít si na toaletu apod.)

Zvládá v pořádku usnout i v cizím prostředí? (např. zda je dítě zvyklé usínat i na dovolené, u prarodičů apod.)

Jak navazuje vztahy s dalšími dětmi? (např. má kamarády v kroužku, školní třídě, sousedství?)

Má závažné zdravotní obtíže, které by mohly komplikovat jeho fungování na pobytu? (např. cukrovka, speciální dieta, závažné alergie)

Pobyt v přírodě s vrstevníky je pro rozvoj dětí důležitý.

Proč se snažit o to, aby dítě na pobyt jelo?

Jedním z cílů je, že účastníci potkají i u jiných aktivit (hry, pohyb v přírodě, výtvarné aktivity apod.) a jejich společné zážitky jsou daleko intenzivnější. Bývá to i důležité pro učitele, protože s dětmi mohou pracovat zase trochu jinak. Skvělé bývá např. využití zážitkové pedagogiky, vedené reflexe apod.

Kdybychom to měli shrnout, snažte se ze všech sil, aby dítě na školu v přírodě odjelo. Snažte se najít cestu s učitelem/učitelkou a poradit se s nimi.

Pokud vaše škola tento pobyt svěří některé z organizací specializujících se na tyto akce, podobně jako třeba my ve Volnočasovkách, můžete se obrátit pro radu i na ně.

The post Jak se jako rodič připravit s dítětem na školu v přírodě appeared first on Volnočasovky SPORT, z. s..