Přínosy školy v přírodě

Přínosy školy v přírodě jsou nepopiratelné. Bohužel, příprava učitelů na školu v přírodě (ŠvP) může být poměrně náročná, a proto od této formy pobytu někteří pedagogové ustupují. Navzdory tomu, má velký význam v osobnostně sociálním a zdravotním rozvoji dětí. Negativní vztah některých institucí ke školám v přírodě může pomoct překonat spolupráce s externími dodavateli či větší informovanost o přípravě na ni.

Negativní vztah ke školám v přírodě

V některých školách odstupují od realizace vícedenních pobytů z různých důvodů – personální zajištění, bezpečnost dětí, komplikovaná příprava (administrativa, vybírání financí a dokumentace od rodičů, pro děti se speciálními potřebami zajistit asistenta apod.).

„Myslím si, že v poslední době těch výletů hodně ubylo, protože s tím jsou strašný starosti, jsou s tím nepříjemnosti, co se všechno může stát, takže vesměs spíš jezdí menší děti nebo prostě kantor, kterej si na to troufne, anebo taky kantor, kterej s tou třídou nemá nějaký vesměs problémy. Já jezdím na výlety, ale jednodenní. Vícedenní výlety už jsme zrušili.“

Pavel, respondent výzkumu Legislativa školní tělesné výchovy se zaměřením na výcvikové kurzy a pobyt v přírodě

Sezení dětí u ohně a povídání si mezi sebou a s lektory

Pozitiva ŠvP převládají nad negativy

V rámci ŠvP si děti často užijí klasického formálního vzdělávání (dopoledne, kdy se často věnují učení), ale i neformálnímu. Pedagogové mají prostor být dětem průvodci různými aktivitami. Hlavními aktéry jsou však děti samé. A v neposlední řadě velkou roli hraje informální vzdělávání – cestou na autobus, k vodě nebo v době odpočinku. Dobře vedený program dětem nabídne od všeho kousek!

Zdravotní a rekreační význam

  • Žáci tráví značnou část dne v přírodě (na polích a loukách), otužují se. Dostatek aktivního pohybu na čerstvém vzduchu zvyšuje jejich tělesnou zdatnost a vytváří vztah k pohybu jako takovému.
  • Škola v přírodě přispívá k upevnění správných hygienických návyků. Stává se totiž, že je jedinou pobytovou akcí dětí mimo rodinu. Děti si vyzkouší starat se sami o sebe.
  • Děti se dostanou mimo svoji komfortní zónu, odpočinou si od každodenních starostí (i případných rodinných potíží), poznají své spolužáky i v jiných situacích.
  • Užijí si aktivního trávení volného času, které nemusí znamenat pouze sportovní hry, jak je znají z tělocviku. Připravené pohybové hry jim ukáží, že příroda nabízí mnoho vyžití a aktivit.

Vzdělávací a osobnostně sociální význam

  • Žáci se dostávají do nového prostředí, pomalu se s ním seznamují, poznávají nová místa, přírodní ekosystémy a organismy, které v nich žijí.
  • Prohlubuje se smyslové vnímání přírody, rozvíjí se správný vztah k životnímu prostředí, estetické a etické cítění.
  • Výběrem aktivit a širokou nabídkou činností přispíváme k uspokojení sociálních potřeb, rozvíjíme tvořivost a podporujeme samostatnost žáků. Žáci se učí vzájemné pomoci a toleranci.
  • Díky aktivitám skupinového i individuálního charakteru se učí spolupráci a zodpovědnosti sami za sebe i své okolí.
  • Žáci si v rámci volitelného programu vybírají aktivity dle vlastního uvážení.
  • Pobyt napomáhá při vytváření a prohlubování dobrých vztahů mezi dětmi ve třídě a začlenění i žáků se specifickými potřebami do třídního kolektivu.

Jezděme s dětmi na ŠvP!

Může se zdát, že ŠvP je velkou výzvou pro učitele i žáky. A ruku na srdce, ona i je. Snažme se však hledat raději možnosti, jak k ní najít odvahu. Nebojte si říct o pomoc, oslovte organizace, které vám s tím pomůžou. Pomoc nabízíme i my (naše nabídka škol a školek v přírodě). Pokud máte zájem s námi spolupracovat, ozvěte se nám na [email protected].

The post Přínosy školy v přírodě appeared first on Volnočasovky SPORT, z. s..