Rozvoj čtenářské gramotnosti ve volnočasových aktivitách

Potenciál rozvoje čtenářské gramotnosti při realizaci volnočasových aktivit je pro nás klíčový. „Baví nás číst a hýbat světem“ je jedna ze vzdělávacích aktivit Variant, kterou jsme navštívili. S tím, jak rozšířit metodické povědomí v problematice čtení si snad láme hlavu téměř pedagog, a proto ani my v organizaci Volnočasovky SPORT, z. s. nejsme výjimkou.

Jako při mnoha dalších věcech musíme začít „sami u sebe“. Představte si situaci, kdy dočtete jeden odstavec článku nebo knihy. Rozuměli jste všem slovům i jejich významu? Znáte místo, časové období nebo důvod děje? Máte povědomí o kontextu, ve kterém jste se ocitli? Dokážete shrnout, co jste si přečetli a předvídat, kam se bude text dále ubírat? Tak to jsou otázky, které mají obrovský potenciál při rozvoji čtenářské gramotnosti nejenom u dětí.

Umění klást správné otázky

Nejen tyto otázky jsme si kladli my jako účastníci tohoto kurzu. Musím uznat, že aktivity, které jsou cíleně určené dětem, by mohl ocenit i běžný „dospělák“. Zamýšlet se nad textem, nad snahou autorova sdělení, zhodnotit, jestli se nám nesnaží „vnutit“ své myšlenky a názory. Najednou si člověk uvědomuje, že i když dokáže denně přečíst velké množství textu, o to méně času často stráví nad jeho hodnocením a pochopením.

Zhodnocení kurzu

Smysl kurzu byl postaven na lásce ke čtení, na chuti číst, zvědavosti vzít knihu do ruky a zabrat se do jejího čtení. Může nás poučit, zprostředkovat zkušenost nebo si jen odnést určitý pocit. Vedle toho se však objevuje otázka, jestli dnešní doba vítá osoby čtoucí pětisetstránkový román o lásce nebo dvoustránkové expertní pojednání? Jaký kompromis můžeme zvolit, aby čtení znamenalo způsob rozvoje a nebylo pouze „nutným“ zlem?

Přínos pro činnosti ve volném čase

Zamyslet se nad možnostmi rozvíjení čtenářské gramotnosti, motivací dětí a mládeže ke čtení a také, jak využít textů při volnočasových aktivitách je i naším úkolem. Myslíme si, že je klíčové dětem a mládeži ukazovat, že i pro ně mají texty význam. V rámci programů proto využíváme příběhy, s nimiž skupina pracuje. Příběhy mohou vyprávět texty, fotografie, obrazy a jaké, tak to je už na nás jako pedagozích. Když budeme „my“ vyprávět a zprostředkovávat kvalitní příběhy, věříme, že budou mít u dětí a mládeže úspěch. Však i to tom jsou metody storytellingu, které jako pedagogové často používáme.

Chcete zařadit na programu pro Vaši školu v přírodě nebo adaptační kurz i téma rozvoje čtenářské gramotnosti? Dejte nám vědět a společně činnost naplánujeme!

The post Rozvoj čtenářské gramotnosti ve volnočasových aktivitách appeared first on Volnočasovky SPORT, z. s..